Rehtorin puheenvuoro

 

Euran ja Kiukaisten yläkoulut yhdistyivät 1.8.2017 Euran yhteiskouluksi. Koulussa on nyt vajaat 400 oppilasta ja opetushenkilöstöä 35 työskentelemässä heidän kanssaan. Noin puolet koulun oppilaista on koulukuljetuksessa. Kuljetusoppilaiden suuri määrä asettaa vaatimuksia mm. koulun piha-alueen liikennejärjestelyiden toimivuudelle. Euran yhteiskoulussa otettiin lukuvuoden alussa käyttöön 75 minuutin oppitunnit ja viisijaksojärjestelmä. Tuleva lukuvuosi tulee näyttämään, miten tämä järjestelmä pystytään muokkaamaan yläkoulun opetukseen parhaiten soveltuvaksi.

Lukuvuoden alkaessa taito- ja taidesiiven peruskorjatut tilat saatiin koulun käyttöön. Peruskorjatussa osassa on myös viisi perusluokkaa, joihin on nyt sijoitettu biologia/maantiedon, matematiikan sekä opinto-ohjauksen opetusta. Luokat on pyritty koulussamme sijoittamaan niin, että yhteistyö aineryhmän eri opettajien kesken olisi mahdollisimman vaivatonta. Uudisosa, johon sijoittuvat musiikin ja kotitalouden opetus, valmistuu vielä vuoden 2017 puolella. Koulukeskuksen remontti siis jatkuu kuluvanakin lukuvuonna, joten oppilaiden on syytä välttää Koulutien käyttöä. Koulutie voi olla ajoittain hyvinkin vaarallinen, sillä rakentamisen tarvitsema raskas liikenne kulkee sitä kautta.

Laadukkaan perusopetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi koulussa pitää olla hyvä henki ja työskentelyilmapiiri. Opettajat osaavat asiansa ja ovat motivoituneita. Koulun tilat ja välineet ovat kunnossa. Uusi opetussuunnitelma edellyttää opetukselta mm. toiminnallisuutta ja mahdollisuutta ylittää oppiainerajat. Tästä syystä toivomme edelleen, että loputkin Euran yhteiskoulusta korjattaisiin vastaamaan nykyaikaisen opetuksen vaatimuksia. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti opetusryhmien kokoon eri oppiaineissa, jotta pystymme antamaan opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Muutostilanteet testaavat aina työyhteisön paineensietokykyä. Onnistunut selviytyminen muutoksesta ja vaikeuksien kääntäminen mahdollisuuksiksi vahvistavat työyhteisön ja koko koulun hyvää työilmapiiriä. Samalla ne luovat uskoa parempaan tulevaisuuteen. Näinä säästöjen ja leikkausten aikoina tulevaisuudenusko ei saa unohtua. Sen luomiseen tarvitsemme myös koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen tukea ja apua.

Haluamme tehdä vahvaa yhteistyötä vanhempien kanssa. Luokanvalvojilla on tässä tehtävässä erityisen keskeinen rooli. Kehitämme Wilma-käyttöliittymää vastaamaan yhä paremmin koulun ja kotien yhteydenpidon tarpeisiin. Tämä lukuvuositiedote jaetaan kaikille oppilaille tietopaketiksi koulun toiminnasta, ja se käydään läpi 7. luokan opinto-ohjauksen tunneilla. Koulumme kotisivuilta osoitteesta www.euranyhteiskoulu.fi löytyvät uusimmat tiedot koulun tapahtumista tämän lukuvuositiedotteen lisäksi.

Toivotan kaikille oikein hyvää ja turvallista alkanutta työvuotta. Erityisesti haluan toivottaa uudet seitsemäsluokkalaiset tervetulleiksi opiskelemaan Euran yhteiskouluun.

Yhteiskoulussa 6.9.2017

Aimo Mattila

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Satasote rakentuu

satasote.fi

Yhteystiedot

Euran yhteiskoulu

Euran yhteiskoulu
Savikontie 11
27510 Eura

  kanslia 8399 0700

Kotisivut:
www.euranyhteiskoulu.fi

Kanslia avoinna päivittäin
klo 8.30 - 15.00