Erasmus+ -hanke

Erasmus+ -hanke, jossa koulumme on mukana on nimeltään:

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CRANBERRIES AND INNOVATIVE TABLETS

Hankkeen kirjainlyhenne on EFCIT                                       

E=Environment in Europe
F= Friendship (between different countries)
C=Creativity, Co-operation and Cranberries
I= Innovation (using new innovative methods)
T=Teaching (both ways: teachers to students and vice versa) and Tablets

Mistä hankkeessa on kysymys?

Hankkeessa korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta. Se on suunnattu 13-16 -vuotiaille oppilaille ja heidän opettajilleen viidessä eri maassa. Kustakin maasta on mukana yksi koulu. Hanke auttaa näitä oppilaitoksia kehittämään omaa opetustaan. Hankkeessa käytetään uusia opetusmenetelmiä ja uutta teknologiaa, sovelletaan teoriaa käytäntöön sekä rohkaistaan kulttuurienväliseen yhteistyöhön ja siten tuodaan eurooppalaista ulottuvuutta jokapäiväiseen koulutyöhön.

Mitkä maat ja koulut ovat mukana?

Latvia - Rigas Igaunu pamatskola (koordinaattorikoulu)

Suomi – Euran yhteiskoulu (aluksi Kiukaisten yhteiskoulu)

Italia - Istituto Comprensivo dela Valnure

Puola - IV Liceum Ogolnoksztalcace im. I Dywizji Kosciuszkowskiej

Viro - Võru Kreutzwaldi Kool

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Yksi hankkeen päätavoitteista liittyy avoimeen ja innovatiiviseen opetukseen. Vaikka hankkeessa mukana olevat maat sijaitsevatkin eri puolilla Eurooppaa, ne kaikki kamppailevat samantyyppisten 13-16-vuotiaisiin oppilaisiin liittyvien ongelmien kanssa. Nuoret osaavat käyttää erilaisia digitaalisia laitteita kuten älypuhelimia, tablettitietokoneita yms., mutta enimmäkseen he käyttävät niitä viestinnän välineinä ja musiikin kuunteluun. Hyvin usein heiltä puuttuu taitoja käyttää kyseisiä laitteita opiskelutarkoituksiin. Toinen päätavoite on vastata entistä tehokkaammilla ja innovatiivisemmilla opetusmenetelmillä haasteeseen, joka liittyy heikkoihin perustaitoihin monissa oppiaineissa.

Projektin nimessä olevat karpalot viittaavat puhtaaseen luonnonympäristöön ja tablettitietokoneet edustavat innovatiivisia opiskelumenetelmiä. Projektin ideana on yhdistää opintoretkillä luokassa ja luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa oppimista eri oppiaineissa (matematiikka biologia, maantieto, kemia, fysiikka, äidinkieli, kuvataide, käsityö ja englanti).

Millaisia ovat Erasmus+ -ohjelman tavoitteet ja miten ne näkyvät hankkeessa?

Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets -hankkeen tavoitteet ovat Erasmus+ -ohjelman tavoitteiden mukaisia. Erityisesti seuraavat ohjelman tavoitteet ovat keskeisiä hankkeessamme:

vahvistetaan oppilaiden ja opettajien ATK-taitoja ja edistetään digiteknologian käyttöä oppimis- ja opetusprosessissa.herätetään oppilaiden kiinnostusta keskeisiin oppiaineisiin ja edistetään parempien oppimistuloksien saavuttamista niissäyhdistetään luokassa ja luokan ulkopuolella tapahtuvaa opiskeluakehitetään opettajien ja oppilaiden viestintä-, kieli- ja yhteistyötaitoja alueellisella ja EU:n tasollarikastetaan opetustakartutetaan tietoutta omasta ja kumppanimaiden luonnosta sekä kulttuuriperinteestä. Samalla opitaan tunnistamaan ja kunnioittamaan yhtäläisyyksiä ja eroja maidemme välillä

Hankkeen tuloksena oppilaiden perustaitojen odotetaan vahvistuvan. Odotuksena on myös, että sosiaaliset taidot, yhdessä oppimisen taidot ja yrittäjyystaidot kasvavat sekä oppilaiden ja opettajien kielitaito ja yhteistyötaidot kehittyvät. Ideana on myös, että opitaan käyttämään digitaalisia laitteita tarkoituksenmukaisesti opiskeluun luokassa ja opintoretkillä.

Ensimmäisen hankevuoden (2016-2017) ohjelmassa oli seuraavanlaista:

Suunniteltiin ja toteutettiin yksi opintoretki luontoon (yhdistetään luokassa oppimista ja luokan ulkopuolella tapahtuvaa oppimista)

Harjoitettiin luovaa kirjoittamista, jossa inspiraation lähteenä on luonto.

Toisen hankevuoden (2017-2018) ohjelmaa

Harjoitellaan ja esitetään näytelmä, joka liittyy luontoon, videoidaan näytelmä ja järjestetään kansainvälinen videokokous, jonka aikana nähdään kumppanikoulujen tuotokset.

Suunnitellaan ja toteutetaan kuvasuunnistus, jonka tehtävät liittyvät tieto- ja viestintäteknologiaan.

Kumppanikoulujen opettajia tulee tutustumaan suomalaisopettajien työhön ja suomalaiseen koulujärjestelmään.

Kolmannen hankevuoden (2018-2019) ohjelmaa

Tehdään luontoretki, jonka aikana käytetään älypuhelimia, tablettitietokoneita ja valmiita, tarkoituksenmukaisia sovelluksia.

Panostetaan erityisesti projektituotoksiin. Projektin aikana tuotetut oppimateriaalit ladataan verkkoon. Suunnitellaan, editoidaan ja tallennetaan yhdessä kumppanikoulujen kanssa monikielinen sähköinen kirja ilmaiselle e-kirja alustalle. Kirjaan sisällytetään myös luontoretkien aikana tehtyjä luonnon äänien tallenteita, videomateriaaleja ja valokuvia.

Hankkeen keskeiset toimijat

Päätoimijoina hankkeessa on kussakin maassa oppilaiden Erasmus+-ryhmä ja hankkeessa keskeisten aineiden opettajia. Euran yhteiskoulussa Erasmus+-toimintaa järjestetään paljolti kerhon puitteissa, mutta myös aiheesta riippuen varsinaisilla oppitunneilla. Hankkeessa on mukana sama ryhmä alusta loppuun ja koulujen yhdistymisen takia toimintaa aloitettiin jo viime vuonna myös Euran yhteiskoulussa, jotta kaikki mukana olevat oppilaat eivät olisi vain entisestä Kiukaisten yhteiskoulusta.

Hankkeen rahoitus

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

 

 Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

 

 

 

 

Valtuuston kokoukset videolla

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

MUUTTAJALLE!

 

Euran urheilutalo

 

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Klikkaa tästä

OMA olo