Omaishoito

Omaishoito tarkoittaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet perustuvat lakiin omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon yleiset myöntämisedellytykset ovat:

   1. henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa

   2. hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla

   3. hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia

   4. omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää

   5. hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva

   6. tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen.

 

OMAISHOIDON TUKI

Omaishoidon tukea haetaan omaishoidon tuen hakemuksella, joka palautetaan hakemuksessa mainittuun osoitteeseen. Hoidon tarve ja hoidon sitovuus arvioidaan kotikäynnillä. Omaishoito on aina henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, ei ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia eikä kodinhoidollisia töitä.

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- tai palvelusuunnitelmassa (Laki omaishoidontuesta 1.1.2006).

Omaishoidontukeen on jatkuva haku. Se on määrärahasidonnainen tukimuoto, joka on siihen tarkoitukseen varattuun määrärahaan sidottu.

Omaishoidon tukena maksettava hoitopalkkio maksetaan hoitajalle. Tuki on hoitajalle veronalaista tuloa. Omaishoidontukea myönnetään hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Omaishoidontukihakemus

Lisätietoja tuesta ja sen hakemisesta antaa:

Alle 65-vuotiaat
Sosiaaliohjaaja Tiia Suominen
puh. 044 422 4076

Yli 65-vuotiaat
Palveluesimies / sosiaaliohjaaja Eija-Riitta Jakonen
puh. 044 422 4272

Omaishoidon palveluseteli - palvelutuottajanrekisteri 25.6.2018

 

 

Valtuuston kokoukset videolla

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

MUUTTAJALLE!

 

Euran urheilutalo

 

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Klikkaa tästä

OMA olo