Kotihoito

Kotipalvelu ja siihen liittyvät tukipalvelut

Kotihoidon esimies Kirsi Nikula
puh. 044 422 4309

Meillä Eurassa kotipalvelun toiminta-ajatuksena on taata yhdessä asiakkaiden, heidän omaisten ja yhteistyötahojen kanssa turvallinen selviytyminen elämän eri tilanteissa.

Kunnallisen kotipalvelun tarkoituksena on kodinhoitoavun järjestäminen vanhuksille, pitkäaikaissairaille, lapsiperheille ja vammaisille heidän kodeissaan.

Asiakkaan avuntarpeen määritys selvitetään yhdessä asiakkaan kanssa ja kirjataan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Kodinhoitoapu on maksullista palvelua.

kotihoito

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

Sataopiston opinto-ohjelma 2019-2020

 

Töihin tänne!

 

EuraPlus

SOTE-keskus