Palvelukodit

Palvelukoti JoenpesäJoenpesä

Eurakoskentie 20 D
27400 Kiukainen
Puh. 044 422 4304

palvelukoti.joenpesa@eura.fi

Asumispalveluiden esimies Anu Saarni
puh. 044 422 4300

Palvelukoti Joenpesässä tarjotaan kehitysvammaisille ohjattua palveluasumista kunnan omana toimintana.

Palvelukodissa on 9 asumispaikkaa ja intervallihuone tilapäisasumiselle. Näiden lisäksi pihapiirissä on rivitaloasuntoja itsenäisemmille asukkaille. Joenpesässä on myös mahdollisuus aistihuoneen toimintoihin.

Joenpesässä tarjotaan kodinomaista asumista tutussa ja turvallisessa ympäristössä oman kunnan kehitysvammaisille sekä ostopalveluna muille kunnille. Asukkaat ovat lievästi kehitysvammaisia; heitä tuetaan ohjauksen avulla toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Joenpesän asukkaat käyvät päivisin työ- ja päivätoiminnassa, sekä avotöissä.

Henkilökunta on paikalla arkisin kello 7.30 - 21.00. viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 9.00 - 19.00. Yövalvonnan hoitaa Tuulenpesän henkilökunta. Joenpesän henkilökuntaan kuuluu kaksi ohjaajaa ja hoitaja.

   

Palvelukoti Tuulenpesä/ PeiponpesäTuulenpesä

Eurakoskentie 20 D
27400 Kiukainen
puh. 044 422 4301/ Tuulenpesä
puh. 044 422 4303/ Peiponpesä

palvelukoti.tuulenpesa@eura.fi

Asumispalveluiden esimies Anu Saarni
puh. 044 422 4300

 

Palvelukoti Tuulenpesässä ja Peiponpesässä tarjotaan kehitysvammaisille palveluasumista kunnan omana toimintana. Palvelukoti Tuulenpesässä on 11 asumispaikkaa ja intervallihuone tilapäisasumiselle. Peiponpesässä on 8 asumispaikkaa.

Tuulenpesässä ja Peiponpesässä tarjotaan kodinomaista asumista tutussa ja turvallisessa ympäristössä oman kunnan kehitysvammaisille sekä ostopalveluna muille kunnille. Asukkaat ovat kehitysvammaisia; jotka taritsevat ohjausta, tukea ja hoivaa arjessa selviytymisessä. Asukkaat käyvät päivisin työ- ja päivätoiminnassa, sekä avotöissä.

Tuulenpesän ja Peiponpesän henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitaja, sosionomi ja lähihoitajia. Tuulenpesässä ja Peiponpesässä henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Palvelukoti Tuulenpesä palvelukuvaus

 

Palvelukoti Nuutti

Nuutinkuja 3
27510 Eura
puh. 044 422 4294

puh. 044 422 4295

palvelukoti.nuutti@eura.fi

Asumispalveluiden esimies Anu Saarni
puh. 044 422 4300

Palvelukoti Nuutti tarjoaa kahdeksalle autismikirjon henkilöille palveluasumista, joilla on kehitysvamma. Nuutti sijaitsee keskustan tuntumassa, mikä mahdollistaa lähipalvelujen käytön.

Henkilökunta, joka koostuu sosionomeista, lähihoitajista ja sairaanhoitajasta, on paikalla ympärivuorokautisesti. Nuutissa tarjotaan kodinomaisesti yksilöllisiä asumispalveluita.

Nuutin asukkaat käyvät päivisin työ- ja päivätoiminnassa.

Nuutin asukkaiden päivää rytmittävät kuvalliset päiväjärjestykset. Arjen toimintaa selkeyttävät erilaiset apuvälineet, kuten Time timer, kuvanippu, struktuurit jne. Nuutin arjessa näkyvät rutiinien lisäksi erilaiset aistiyli- ja aliherkkyydet päivittäin. Keskeistä on myös kommunikaation tukeminen vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien avulla.

Nuutti

 

 

Palvelukoti RantaniittyRantaniitty ulkokuva

Eurakoskentie 20 F
27400 Kiukainen

Rantaniittyssä on 2 osastoa:
Niittylä puh. 044 422 4279 ja Rantala puh. 044 422 4277.

palvelukoti.rantaniitty@eura.fi

Asumispalveluiden esimies: Noora Aaltonen
puh. 044 422 4282

Palvelutalo Rantaniitty kuuluu vammaispalveluiden alle ja tarjoaa tehostettua palveluasumista. Asukaskuntaan kuuluu tällä hetkellä aikuisiällä vammautuneita, neurologisia sairauksia sairastavia sekä vanhuksia. Asukkaita Rantaniityssä on 22. Lisäksi 2 paikkaa on intervallihoitoon tulevien asiakkaiden käytössä. Rantaniitty tarjoaa myös tukea ja ohjausta tukiasukkaille. Rantaniityssä on asumispalveluiden esimies, 2 sairaanhoitajaa, 2 ohjaajaa, 1 fysioterapeutti/hoitaja, 11 lähihoitajaa ja 1 laitoshuoltaja. Palvelutalossa järjestetään päivätoimintaa, fysioterapiaa ja viriketoimintaa. Toiminta on kuntouttavaa ja asukaslähtöistä, johon asukkaat ovat itse vaikuttamassa viikoittaisissa asukaspalavereissa. Asukkaiden tarpeista huolehditaan yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.Rantaniitty polkuautoRantaniitty keilaus

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

Sataopiston opinto-ohjelma 2019-2020

 

Töihin tänne!

 

EuraPlus

SOTE-keskus