Maksut

 

Sote-keskuksen asiakasmaksujen perusteet määräytyvät asiakasmaksulain ja asetuksen perusteella.

Maksut ja maksukatto 1.7.2019 alkaen (kunnanhallitus 17.6.2019 § 214):

                                                                                     €      

LÄÄKÄRIN KÄYNTIMAKSU enint. 3 kertaa/vuosi                                       

20,60

VUODEOSASTON HOITOPÄIVÄ
- maksukaton täyttymisen jälkeen

48,90
22,50

PÄIVÄ- JA YÖHOIDON MAKSU

22,50

JALKAHOITO

9,50

FYSIKAALISEN HOIDON KÄYNTI yli 15 v

11,40

FYSIOTERAPIAN RYHMÄKÄYNTI

4,70

AVOSAIRAANHOIDON SAIRAANHOIDOLLINEN HOITAJAKÄYNTI
enint. 3 kertaa/vuosi

10,50

KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄÄNYT VASTAANOTTOAIKA

50,80

KOTISAIRAALAN PÄIVÄMÄKSU enintään 3 kertaa/vrk

12,00

TODISTUSMAKSUT:
Ajokorttitodistus
Muut todistukset


61,00
50,80

Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää seuranta-aikana 683 euroa, asiakas voi hakea alkuperäisten kuittien perusteella maksukaton täyttymistä osoittavan vapaakortin. Laitoshoidosta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 euroa /hoitopäivä.

Euran sote-keskuksessa peritään asiakasmaksua 10,50 euroa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa kaikista avosairaanhoidon sairaanhoidollisista hoitajakäynneistä, jotka eivät ole terveyden edistämiseen tai ehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä käyntejä.

Maksujen määrän seuranta on asiakkaan vastuulla. Säilyttäkää maksukuitit.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

-  Terveyskeskusmaksu
-  Päivystysmaksu
-  Sairaaloiden poliklinikkakäyntimaksut
-  Päiväkirurginen hoito
-  Sarjahoito ja jalkahoito
-  Yksilökohtainen fysioterapia
-  Yö- ja päivähoito
-  Kuntoutushoito ja lyhytaikainen laitoshoito sekä siihen liittyvä perusmaksu
-  Silmänpohjakuvaus
-  Avosairaanhoidon sairaanhoidollinen hoitajakäynti

Perheen alaikäiset lapset otetaan huomioon vanhempien valinnan mukaan toisen euromäärää laskettaessa.
Yksikkö (esim. terveyskeskus tai sairaala), jossa maksukatto täyttyy, tekee vapaakortin.

Maksukattoon ei lasketa esim.

  • hammashoidon maksuja terveyskeskuksessa
  • lääkärintodistusmaksuja
  • ryhmäfysioterapia (4,70 €)
  • kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja kotisairaalamaksuja
  • matkakustannusten omavastuuosuuksia (Kela hoitaa)
  • lääkekulujen omavastuuosuuksia (Kela hoitaa)
  • asiakasmaksuja, joista korvaus maksetaan jonkun muun lain perusteella (esim. toimeentulotuki, tapaturmavakuutus, liikennevakuutus)
  • pitkäaikaishoidon maksuja
  • peruuttamatta jätetyn vastaanottoajan sakkomaksu (50,80 €)

Kuitit ja laskut maksutositteineen voi lähettää tai tuoda osoitteeseen: Euran sote-keskus, terveyskeskussairaala, osastonsihteeri Hannele Männistö, Terveystie 3, 27510 Eura.

Lisätietoa maksukatto- ja vapaakorttiasioista saa myös puh. 044 422 4093 osastonsihteeri Hannele Männistöltä arkipäivisin klo 8.00 – 14.00.

Euralaisten veteraanien, sotainvalidien, miinanraivaajien ja lottien terveyspalvelujen asiakasmaksut

Kotisairaanhoidon käyntien maksuttomuus, veteraanien puolisot

 

 

Valtuuston kokoukset videolla

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

MUUTTAJALLE!

 

Euran urheilutalo

 

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Klikkaa tästä

OMA olo