Hoitopaikan valinta kiireettömässä sairaanhoidossa

 

Potilas voi valita hoitopaikkansa perusterveydenhuollossa kerran vuodessa koko maan terveysasemista. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan.

  • Potilaan on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota hän nyt käyttää, että sille terveysasemalle, jonka käyttäjäksi hän siirtyy. 

  • Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. 

  • Erikoissairaanhoidossa potilas voi valita hoitopaikan niistä kunnallisista erikoissairaanhoidon yksiköistä sillä erityisvastuualueella, missä hänellä on kotikunta. Suomen, ruotsin tai saamen-kielisen potilaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi valinta voi kohdistua muunkin erityisvastuualueen kunnalliseen erikoissairaanhoidon yksikköön. 

  • Erikoissairaanhoidon hoitopaikka on valittava kuitenkin yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. 

  • KELA korvaa matkakorvaukset lähimmän terveysaseman mukaan. Potilas vastaa itse muista matkakustannuksista.

Ilmoitus terveyskeskuksen valinnasta - lomake

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

Sataopiston opinto-ohjelma 2019-2020

 

Töihin tänne!

 

EuraPlus

SOTE-keskus