Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi

Asian vireille tulo

Tieto lapsen tai nuoren tukitoimien tarpeesta voi tulla lapsiperheiden sosiaalipalveluihin esimerkiksi toisen viranomaisen tai lapsen läheisen tehtyä ilmoituksen. Myös lapsi, nuori tai perhe itse voi olla yhteydessä ja pyytää apua. Kiireellisten tukitoimien tarve arvioidaan heti.

Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvittäminen

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viivytyksettä tai seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen tai yhteydenoton saapumisesta, jos kyseessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Palvelutarpeen arviointi tehdään aina, jos sen tekeminen ei ole ilmeisen tarpeetonta, esimerkiksi perheen tuen tarpeen ollessa lyhytaikaista. Arviointi tehdään loppuun viipymättä ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren kohdalla alle kolmessa kuukaudessa.

Palvelutarpeen arvioinnin eteneminen ja sisältö

Palvelutarpeen arvioinnin aikana sosiaalipalveluiden työntekijät tapaavat lasta ja perhettä tarpeen mukaan sosiaalipalveluiden toimistolla, perheen kotona tai esimerkiksi lapsen koululla tai neuvolassa. Sosiaalipalveluiden työntekijä voi sovitusti pyytää työparikseen tapaamisiin myös toisen ammattilaisen, esimerkiksi terveydenhoitajan. Myös perheen läheisillä on mahdollisuus osallistua sovitusti tapaamisiin. Tavoitteena on arvioida palveluntarve yhteistyössä perheen kanssa ja perheenjäsenten mielipiteet huomioiden.

Arvioinnin aikana keskustellaan esimerkiksi:Yhteydenoton tai ilmoituksen sisällöstä ja perheenjäsenten näkemyksistä tilanteeseen liittyenLapsen, nuoren ja perheen elämäntilanteestaPerheen kohtaamista haasteista ja ilonaiheistaPerheenjäsenten omista näkemyksistä palveluntarpeestaan

Arvioinnin aikana sosiaalipalveluiden työntekijä:

  • Tekee kirjallisen ratkaisun palvelutarpeen arvioinnin aloittamisesta ja lähettää sen perheen kotiosoitteeseen
  • Arvioi, selvitetäänkö palvelutarpeen arvioinnin aikana myös lastensuojelun tukitoimien tarve
  • On tilanteen mukaan sovitusti yhteydessä muihin viranomais- ja yhteistyötahoihin
  • Kertoo erilaisista tukimuodoista ja vaihtoehdoista
  • Arvioi mahdollisen tuen tarpeen keston
  • Tekee työskentelystä asiakaskirjaukset, joihin asianosaisten on myös mahdollista tutustua
  • Päättää, aloitetaanko asiakkuus vai päätetäänkö työskentely ja antaa asiasta kirjallisen päätöksen

Katso myös:

Euran sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Palvelutarpeen arviointi (THL)

Sosiaalihuoltolaki (Finlex)

 

Valtuuston kokoukset videolla

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

MUUTTAJALLE!

 

Euran urheilutalo

 

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Klikkaa tästä

OMA olo