Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta Pajuranta

Pajurannan päivätoiminta on osa Euran kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluja. Päivätoiminta on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua yhdessä tekemiseen ja ryhmämuotoisuuteen painottuvaa toimintaa.


Päivätoiminnassa kokoontuu säännöllisesti erilaisia keskustelu-, painonhallinta-, musiikki-, liikunta- ja teema-/toimintaryhmiä, jotka tarjoavat mahdollisuuden mm. sosiaaliseen vuorovaikutukseen, vertaistuen saamiseen, ymmärretyksi tulemiseen ja onnistumisen kokemuksiin. Ryhmätoimintojen lisäksi sovitaan yksilötapaamisia sekä kotikäyntejä arjen haasteellisten asioiden selvittämiseksi ja harjoittelemiseksi yhdessä.


Toiminnan päätavoitteena on tukea asiakkaan kuntoutumista mahdollisimman hyvään ja itsenäiseen elämään sekä tuoda mielekkyyttä arkeen.  Jokaisen asiakkaan tarpeet ja toiveet kartoitetaan yksilöllisesti, jonka perusteella laaditaan yhdessä henkilökohtainen suunnitelma.


Muita tavoitteita ovat kunnan mielenterveyspalvelujen kehittämiseen osallistuminen, kuntalaisten tietouden lisääminen mielenterveyteen liittyvistä asioista ja siihen liittyvien negatiivisten asioiden (esim. pelon ja häpeän tunteiden) vähentäminen.

 

Pajurannan päivätoiminta tekee yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden (mm. mielenterveys- ja päihdepoliklinikka, sosiaalitoimi) kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään Satakunnan sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Pajurannan päivätoiminnan kesäohjelma 2019  

Yhteystiedot:

Kotipiirintie 1, 27510 Eura

sosionomi Armi Perttu, puh. 044 422 4405

psykiatrinen sairaanhoitaja Hanne Suckman, puh. 044 422 4406

Pajuranta kuva

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

Sataopiston opinto-ohjelma 2019-2020

 

Töihin tänne!

 

EuraPlus

SOTE-keskus