Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuollossa jatketaan neuvolassa alkanutta lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä koko perheen hyvinvoinnin seurantaa ja tukemista. Kouluterveydenhuolto tekee tiivistä yhteistyötä opettajien, koulukuraattorien ja koulupsykologien kanssa. Tietojen siirto tapahtuu salassapitosäännöksiä noudattaen, kaikki keskustelut käydään luottamuksellisesti. Kouluterveydenhuolto on mukana laatimassa koulun opiskeluhuollon suunnitelmaa ja siihen sisältyviä oppilaiden hyvinvointia edistäviä tai erilaisiin ongelma- ja kriisitilanteisiin liittyviä toimintamalleja.

Jokaisella koululla on oma kouluterveydenhoitaja.

Kouluterveydenhoitajiin voi olla yhteydessä puhelimitse puhelinaikoina tai Wilma-viestillä.

 

Terveystarkastukset

Kouluterveydenhuollon rungon muodostavat määräaikaiset terveystarkastukset ja niihin sisältyvä yksilöllinen terveysneuvonta. Oppilaalla on terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Tarkastuksissa arvioidaan oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa suhteessa ikään ja kehitysvaiheeseen ja pyritään löytämään mahdolliset sairaudet sekä terveyttä ja hyvinvointia uhkaavat tekijät. Määräaikaisten tarkastusten lisäksi oppilaalle voidaan järjestää tarkastuksia yksilöllisen tarpeen mukaan.

 

Laaja terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokalla. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan koko perheen hyvinvointia, minkä vuoksi myös vanhemmat osallistuvat näihin tarkastuksiin. Laajojen terveystarkastusten yhteydessä oppilas ja/tai vanhemmat täyttävät esitietolomakkeet, jotka käsitellään terveystarkastuksessa.

Terveystarkastukset ovat vapaaehtoisia lapsille, nuorille ja perheille. Kouluterveydenhuollon järjestämistä ja sisältöjä määrittävä asetus (338/2011) velvoittaa kuitenkin selvittämään määräaikaisista terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarvetta. Tämä toteutetaan esimerkiksi yhteydenottona perheeseen tai tekemällä yhteistyötä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa.

 

Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa annetaan ensiapuluontoista hoitoa koulutapaturman tai äkillisen sairastumisen yhteydessä, kun terveydenhoitaja on koululla paikalla.

 

Kouluterveydenhuolto tarkastaa kouluyhteisön ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden yhteistyössä monien muiden tahojen kanssa joka kolmas vuosi.

Kouluterveydenhuollossa jatketaan lastenneuvolassa aloitetun rokotusohjelman toteuttamista.

 

LINKKEJÄ OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut 


Erikoissairaanhoidon verkkopalvelu

Terveyskylä

Terveelliset elämäntavat

Neuvokas perhe

Päihdelinkki

Tietoa ja tukea vanhemmuuteen

MLL

Tukea vanhemmille

Vanhemmuus - Väestöliitto

Muita linkkejä 

Ehkäisynetti

Kelan tuet lapsiperheille

Mielenterveysseura

Nollalinja lähisuhdeväkivallalle

Nuortennetti

 

Valtuuston kokoukset videolla

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

MUUTTAJALLE!

 

Euran urheilutalo

 

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Klikkaa tästä

OMA olo