Asiakirjapyyntö

Sosiaalitoimen asiakkaalla on oikeus saada pyynnöstä tarkastaa kaikki häntä itseään ja tietyin ehdoin huollossaan olevaa lasta koskevat asiakastiedot. Rekisterinpitäjä (sosiaalitoimi) päättää tarkastusoikeuden toteuttamisesta saatuaan asiakkaalta asiakirjapyynnön (ks. linkki alla). Asiakkaalla on oikeus nähdä tai saada jäljennökset asiakastietojärjestelmään ja esimerkiksi asiakaskansioon arkistoiduista tiedoistaan. Tarkastusoikeuden toteuttaminen, eli asiakirjapyynnön tekeminen on kerran vuodessa maksutonta, useammin tehdystä asiakirjapyynnöstä voidaan periä kohtuullinen maksu. (Henkilötietolaki 523/1999 26 – 28 §, 40 §; laki viranomhttp://www.tietosuoja.fi/fi/aisen toiminnan julkisuudesta 621/1999 11 – 14 §, 34 §.)

Sosiaalitoimen asiakirjat ovat salassa pidettäviä, joten asiakirjapyyntö on ratkaistava ja tieto asiakirjoista annettava asiakkaalle viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakkaan asiakirjapyynnön.

Viranomainen voi eräissä tilanteissa kieltäytyä tietojen antamisesta (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 §, 14§; henkilötietolaki 27 §, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11 §). Pyydettyjen tietojen antamatta jättämisestä on viranomaisen annettava muutoksenhaku kelpoinen päätös. Lisäksi asiakkaalla on oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Alla olevan lomakkeen voi toimittaa . lapsiperheiden sosiaalipalveluihin Satakunnankautu 2. krs. tai työikäisten palveluihin Terveystie 3 (PL 22, 27511 Eura).

Asiakirjapyyntölomake

Linkki tietosuojavaltuutetun toimiston www-sivuille

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

Sataopiston opinto-ohjelma 2019-2020

 

Töihin tänne!

 

EuraPlus

SOTE-keskus