Nuorisovaltuusto

TennaritEuran nuorisovaltuusto on aloittanut toimintansa tammikuussa 2018. Tällä hetkellä on menossa toinen toimikausi 1.1.2020-31.12.2021.

"Ajamme nuorten asiaa ja ajattelemme aina nuorten parasta.

Olemme nuorten äänitorvi asioissa, jotka koskevat nuoria.

Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ryhmä."

 

Nuorisovaltuuston jäsenet

Jimi Junnila puheenjohtaja
Lauri Helin varapuheenjohtaja
Eemeli Komulainen sihteeri
Kasper Granlund tiedotusvastaava
Jutta Jaatinen jäsen
Ellen Junnila jäsen
Nenna-Emilia Lainio tiedotusvastaava
Viljami Meriläinen jäsen
Eetu Suominen jäsen
Veera Viikilä varajäsen

 

 NuorisoValtuusto Eura

 nuorisovaltuustoeura

 eurannuva  Kuntalaki määrittelee nuorisovaltuustosta seuraavaa (26§)

  • nuorisovaltuuston asettaa kunnanhallitus

  • kunnanhallitus huolehtii sen toimintaedellytyksistä

  • nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittävä.

  • nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa

  • kaikki kunnan asiat koskevat suoraan tai välillisesti nuoria

Miten Eurassa:

  • 13-25-vuotiaat

  • Jäseniä maksimissaan 9 ja heille varajäsenet

  • Toimikausi 2 vuotta

  • Eurassa nuorisovaltuusto kuuluu osallisuuspalveluihin, kuten muut neuvostotkin (vanhus-, vammais- ja veteraanineuvostot)

  • Toimintaa ohjaa ja koordinoi hyvinvointipäällikkö

 

Nuorisovaltuuston tarkoitus ja toimintaperiaatteet:

  • Nuorten edustaja ja asiantuntijaelin Euran kunnassa

  • edistää ja kehittää nuorten asemaa kunnassa

  • ilman puoluepoliittisia ja uskonnollisia sitoumuksia

  • valmistelee esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja seuraa niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa

  • kehittää kunnan peruspalveluja nuorten näkökulmasta

  • pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten kanssa työskenteleviin

  • edistää yhteistyötä nuorten, viranhaltijoiden, päättäjien ja kunnan välillä

  • on mukana luomassa virikkeellistä toimintaa nuorille

  • Toimii itsenäisenä yksikkönä sivistyslautakunnan yhteydessä. Sivistyslautakunta ratkaisee tarvittaessa nuorisovaltuuston toimintaan liittyvät kysymykset

  • Nuorisovaltuuston edustajille voidaan myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnissa ja valtuuston kokouksissa. Osallistumisoikeuden myöntää kukin lautakunta tai kunnanhallitus omien päätöstensä pohjalta

  • Oikeus tehdä aloitteita kunnanhallitukselle

  • Nuoret saavat itse päättää, mihin asioihin haluavat vaikuttaa
  • Suunnittelee ja valmistelee asioita vuorovaikutuksessa kuntaorganisaation kanssa
  • Voivat perustaa työryhmiä

  • Toiminnasta raportoidaan kunnanhallitukselle ja sivistyslautakunnalle

  • esityslistat, pöytäkirjat ja muut asiakirjat tulevat nettiin

  • toimintasuunnitelma, toimintakertomus

  • aloitteet ja kannanotot

  • puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, viestintävastaava, valtuuston ja lautakunnan tai työryhmän jäsen

 

Valtuuston kokoukset videolla

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

MUUTTAJALLE!

 

Euran urheilutalo

 

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Klikkaa tästä

OMA olo

Yhteystiedot

Sivistyspalvelut

Euran kunta
Sivistyspalvelut
PL 22
(Satakunnankatu 12)
27511 EURA
Puh. 044 422 4452

 

 

Sähköposti

etunimi.sukunimi@eura.fi

Aukioloajat

 

ma - pe klo 9 -15.00