Kadut ja liikenne

                        

Kunnossapito

Liikennealueiden kunnossapidosta vastaa yhdyskuntatekniikan päällikkö. Tarvittavat hoito- ja kunnossapitopalvelut ostetaan pääosin ulkopuolisilta urakoitsijoilta.

Mikäli katujen kunnossapito askarruttaa, ota yhteyttä yhdyskuntatekniikan päällikköön.

Talvikunnossapito

Eura on jaettu useampaan aurausalueeseen, joista urakoitsijat itsenäisesti yhdyskuntatekniikan päällikön ohjauksessa vastaavat. Aurauksen lisäksi heille kuuluu hiekoitus.

Kesäkauden kunnossapito

Kevään tullen ja mahdollisen lumen häivyttyä harjataan Euran kaduilta hiekoitushiekat. Keväisin käydään myös sorapintaiset tiet läpi lanaamalla sekä suoritetaan pölynsidontaa suolaamalla. Näitä kunnostustoimia uusitaan kesän mittaan tarpeen mukaan. Kesäkunnossapitoon kuuluu myös tienvarsien niittoa ja liikennemerkkien uusimista. Ajoratamaalaukset Eurassa uusitaan vuosittain ennen koulujen alkamista.

Valaistus

Eurassa on noin 85 km kunnan ylläpitämää katuvalaistusta. Valaistuksen kunnossapito ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä. Katuvalokierrokset  tehdään kaksi kertaa vuodessa ja havaitut puutteet tietysti korjataan. Rikkoutuneita lamppuja vaihdetaan lisäksi pitkin vuotta ilmoitusten perusteella.

Ilmoitathan katulampun sammumisesta yhdyskuntatekniikan päällikölle.

 

Sjoitusluvat

Kaapeleiden ja johtojen sijoittaminen kunnan kaavateiden tai maa-alueille.

Hakuohje, yleiset lupaehdot ja taksa

sijoituslupahakemus, word

 

Yksityistiet

Yksityistiet -hanke
Suomen Metsäkeskuksen hanke tiekuntien aktivoimiseksi ja yksityisteiden tehokkaampaan hoitoon


Euran kunta jakaa vuosittain yksityistieavustuksina kunnossapito- ja perusparannusavustuksia. Päätöksistä vastaa tekninen lautakunta.

Yksityistieavustuksia haetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Avustuksen myöntämisen ehtona on tielle virallisesti perustettu tiekunta tai että sen perustaminen on vireillä avustuksen anomisaikana. Lisäksi tien varrella on oltava vähintään kaksi vakituista asuntoa.

Yksityistielainsäädännön mukaisiin toimituksiin ja katselmuksiin osallistuvat teknisen lautakunnan
(20.2.2013 § 19) valitsemat lautakunnan jäsenet (2 hlöä).

Näissä asioissa sinua auttaa tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. 044-4224 870.

Tieavustushakemus kunnossapitoon

Tieavustushakemus perusparannukseen

Tieasiat ja rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella

Teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta huolehtii asemakaava-alueella pääsääntöisesti kunta tai valtio. Mikäli tien tarve (rakentaminen tai kunnossapito) on haja-asutusalueella, pääsääntö on, että tietä tarvitsevat huolehtivat sen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Olemassa olevilla teillä, yleensä yksityisteillä, joilla on useampi käyttäjä, on järjestäytynyt hallinto mikä huolehtii tien asioista.

Järjestäytyminen on toteutettu muodostamalla tiekunta ja valitsemalla sille toimielimeksi (toimivaksi johdoksi) joko hoitokunta tai toimitsijamies. Tiekunta kerää tienkäyttäjiltä tiemaksuja, joilla katetaan tien kunnossapito ja perusparantaminen tai rakentaminen. Useimmiten tiekunnat saavat myös kunnan avustusta toimintojensa turvaamiseksi ja tiemaksujen säilymisenä kohtuullisina. Monasti on kyllä niinkin, että tiellä ei ole muita käyttäjiä ja jos tie on vielä pitkä ja hankalasti kunnossapidettävä, muodostuu tien ylläpidosta melkoisen suuriakin kustannuksia, mikä kannattaa ottaa huomioon rakennuksen paikkaa valittaessa.

 

 

 

Valtuuston kokoukset videolla

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

MUUTTAJALLE!

 

Euran urheilutalo

 

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Klikkaa tästä

OMA olo

Yhteystiedot

Tekniset palvelut
Haapanen Kimmo tekninen johtaja 044-4224 870  
Saarenvalta Anne yhdyskuntatekniikan päällikkö  044-4224 955  
Leminen Jarkko käyttöpäällikkö 044-4224 971  
Jyräkoski Ari rakennuspäällikkö 044-4224 882  
Salonen Sami rakennusmestari 044-4224 980  
Peltonen Mauri kunnanpuutarhuri  044-4224 956  
Aukioloajat

Avoinna: ma-pe klo 8.00 -15.00 


Neuvonta ja vaihde
puh: (02) 839 901