Kaavoitus

Kaavoitus muodostaa rungon maankäytön suunnittelulle

Eurassa kaavoitus- ja maapolitiikan hoidosta vastaa kunnanhallitus. Sen tehtävänä on valmistella yleis- ja asemakaavat, antaa lausuntoja maakunta- ja muista kaavoista sekä valmistella maankäyttösopimukset ja kunnan maapolitiikkaan kuuluvat asiat.

Kunnan asumisen ja rakentamisen -palvelualue vastaa kaavoitukseen liittyvästä esisuunnittelusta, erilaisten selvitysten laadinnasta, suunnitteluttamisesta, hallinnollisesta valmistelusta ja yhteydenpidosta eri viranomaisiin. Kaavoitustyön vastuuhenkilönä toimii tekninen johtaja.

Kaavoituskatsaus 2019 / Liitekartta 
Satakunnan maakuntaohjelma ja tulevaisuuskäsikirja

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos, kortteli 2 / Hyväksytty
- kartta

Pyhäjärven länsirannan rantaasemakaavan muutos,Katana II
- kartta
- kaavaselostus

Kiiskinmäen asemakaavan laajennus, korttelit 974 ja 977 / Hyväksytty
- kaavakartta

Euran keskustan kunnanvaltuuston 23.5.2016 hyväksymä osayleiskaava
Kunnanhallitus 21.11.2016 / osittainen voimaantulo
- Euran keskustan osayleiskaava

- kaavamerkinnät

Kauttuanmetsä asemakaavaehdotus 1.

- osallistumis- ja arviointisuunnitelma

- kartta

- kaavaselostus

- vastineet 1

- vastineet 2

Vireille tulleet kaavahankkeet:

Kiperin asemakaavan luonnos
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma

EURAN KAAVAYHDISTELMÄ

KIUKAISTEN KAAVAYHDISTELMÄ

KAUTTUANMETSÄN KAAVOITUKSEN IDEAKILPAILUN VOITTAJATYÖ VIAGGIO
Viaggio 1

Viaggio 2

Viaggio 3

Tekstit

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

SOTE-keskus

Yhteystiedot

Tekniset palvelut
Haapanen Kimmo tekninen johtaja 044-4224 870  
Saarenvalta Anne yhdyskuntatekniikan päällikkö  044-4224 955  
Leminen Jarkko käyttöpäällikkö 044-4224 971  
Jyräkoski Ari rakennuspäällikkö 044-4224 882  
Salonen Sami rakennusmestari 044-4224 980  
Peltonen Mauri kunnanpuutarhuri  044-4224 956  
Ruohonen Kari mittausteknikko  044-4224 876  
Aukioloajat

Avoinna: ma-to klo 8.00 -16.00 ja pe 8-15.30
Kesällä ma-pe klo 8.00 - 15.00


Neuvonta ja vaihde
puh: (02) 839 901