Kaavoitus

Kaavoitus muodostaa rungon maankäytön suunnittelulle

Eurassa kaavoitus- ja maapolitiikan hoidosta vastaa kunnanhallitus. Sen tehtävänä on valmistella yleis- ja asemakaavat, antaa lausuntoja maakunta- ja muista kaavoista sekä valmistella maankäyttösopimukset ja kunnan maapolitiikkaan kuuluvat asiat.

Kunnan asumisen ja rakentamisen -palvelualue vastaa kaavoitukseen liittyvästä esisuunnittelusta, erilaisten selvitysten laadinnasta, suunnitteluttamisesta, hallinnollisesta valmistelusta ja yhteydenpidosta eri viranomaisiin. Kaavoitustyön vastuuhenkilönä toimii tekninen johtaja.

Kaavoituskatsaus 2020 / Liitekartta 
Satakunnan maakuntaohjelma ja tulevaisuuskäsikirja

Honkilahden osayleiskaavan laadinta

Ilmoitus
- tiedote rakennusinventoinnista kiinteistöjen omistajille
- tiedote selvitysten maastotöistä


Hinnerjoen osayleiskaava
- kaavakartta
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- luontoselvitys
- arkeologinen inventointi
- liikenneselvitys
- kaavaselostus

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos (Myllyojantien alue)
- kartta
- kaavaselostus

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan II muutos 2 (Ranta-Paavola)
Nähtävillä 15.10.-14.11.2020
- kartta
- kaavakartta Länsirannan RAKM II 2 luonnos
- kaavaselostus
- asemakaavan seurantalomake
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Luontoselvitys

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaava II muutos (Mansikki)

- osallistumis ja arviointisuunnitelma

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus,
kortteli 3 ja 3a (Suurkolakoski)

- kaavaselostus
- kaavakartta
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Natura-esiarvio
- liito-oravaselvitys
- emätilaselvitys

Sieravuoren ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

- osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kiiskinmäen asemakaavan laajennus, korttelit 974 - 977 uudelleen vireillä
Nähtävillä 8.-24.6.2020

- kaavaselostus
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- asemakaavan laajennus Päivölä
- seurantalomake
- Päivölän alueen esiselvitys
- Kiiskinmäki, luontoselvityksen täydennys
- Luonnosvaiheen vastineet
- Ehdotusvaiheen vastineet
- ELY:n oikaisukehotus
- Päivölän liito-oravaselvitys 2019

Euran keskustan kunnanvaltuuston 23.5.2016 hyväksymä osayleiskaava
Kunnanhallitus 21.11.2016 / osittainen voimaantulo
- Euran keskustan osayleiskaava

- kaavamerkinnät

Vireille tulleet kaavahankkeet:

Kiperin asemakaavan luonnos
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma

EURAN KAAVAYHDISTELMÄ

KIUKAISTEN KAAVAYHDISTELMÄ

KAUTTUANMETSÄN KAAVOITUKSEN IDEAKILPAILUN VOITTAJATYÖ VIAGGIO
Viaggio 1

Viaggio 2

Viaggio 3

Tekstit

 

 

Valtuuston kokoukset videolla

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

MUUTTAJALLE!

 

Euran urheilutalo

 

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Klikkaa tästä

OMA olo

Yhteystiedot

Tekniset palvelut
Haapanen Kimmo tekninen johtaja 044-4224 870  
Saarenvalta Anne yhdyskuntatekniikan päällikkö  044-4224 955  
Leminen Jarkko käyttöpäällikkö 044-4224 971  
Jyräkoski Ari rakennuspäällikkö 044-4224 882  
Salonen Sami rakennusmestari 044-4224 980  
Peltonen Mauri kunnanpuutarhuri  044-4224 956  
Aukioloajat

Avoinna: ma-pe klo 8.00 -15.00 


Neuvonta ja vaihde
puh: (02) 839 901