Kunnan hallintoa ja päätöksentekomenettelyä varten kunnassa tulee kuntalain 50 §:n mukaan olla hallintosääntö.

Hallintosäännöllä määrätään kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä sekä taloudenhoidosta. Tämän säännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena:

  • valtuuston työjärjestys
  • luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Johtosääntöjen lisäksi kunnan hallintoa, päätöksentekoa ja taloudenhoitoa ohjataan valtuuston, kunnanhallituksen sekä muiden toimielinten toimivaltansa rajoissa antamilla ohjeilla. Ohjeet ovat toissijaisia suhteessa hallintosääntöön tai em. muihin sääntöihin.

 

Hallintosääntö 1.1.2017 alkaen

 

Hallintosääntö 1.2.2013 alkaen

Valtuuston työjärjestys, valt. 30.1.2006

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 alkaen

 

« Takaisin      Takaisin ylös ↑ Päivitetty: 10.1.2017 9:05