Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Alla olevalla lomakkeella voit tehdä aloitteita Euran kunnan toiminnasta. Aloitteet voivat koskea esim. kunnan palvelujen parantamista. Aloite voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mihin aloitteellasi haluat vaikuttaa. Aloitteesta on käytävä selvästi ilmi aloitteen tekijän nimi ja yhteystiedot.

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos valtuuston toimivaltaa koskevassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään 2 prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. (kuntalaki 28 §).

Ellet halua käyttää nettilomaketta, voit lähettää vapaamuotoisen aloitteen osoitteella Euran kunta, kirjaamo, PL 22, 27511 Eura tai tuoda virka-aikana (ma-to klo 8-16, pe klo 8-15.30, kesällä ma-pe 8-15) osoitteeseen Sorkkistentie 34, Eura.

 

 

 
 
 
 
   
 
« Takaisin      Takaisin ylös ↑ Päivitetty: 22.11.2016 11:18