Muutoksenhaku hankintapäätöksiin

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun hankintalain mukaan hakea muutosta vaatimalla kunnan hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

 

katso myös www.suomi.fi

« Takaisin      Takaisin ylös ↑ Päivitetty: 16.12.2010 11:50