Kunnallisvalitus

Kunnallisvalitus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus tehdään kirjallisena lähimmälle hallinto-oikeudelle. Päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, valitusoikeus on myös alkuperäiseen päätökseen tyytyneellä asianosaisella tai kunnan jäsenellä.

Kunnallisvalitus voidaan tehdä vain laillisuusperusteilla eli kun

1)     päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2)     päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3)     päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalituksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävästä valitusosoituksesta ilmenee tarkemmin, miten valittaminen tapahtuu.

 

katso myös www.suomi.fi

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Satasote rakentuu

satasote.fi

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–15.30

kesä-elokuu ma-pe klo 8.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901 

klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00