Esityslistat ja pöytäkirjat
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten esityslistat julkaistaan niiden valmistuttua.

Pöytäkirjat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja ne voivat olla tarkastamattomia. Internetissä julkaistavat pöytäkirjat eivät ole juridisesti virallisia pöytäkirjoja ja ne saattavat joiltakin osin poiketa sisällöltään ja muodoltaan virallisesti allekirjoitetuista ja tarkastetuista pöytäkirjoista.

Pöytäkirjanotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@eura.fi.  

Pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävillä siten, kuin toimielimet ovat siitä päättäneet. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kotisivuilla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

 

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat pidetään julkaisussa kaksi vuotta taaksepäin 

 

 

 

« Takaisin      Takaisin ylös ↑ Päivitetty: 17.11.2016 14:34