Talous

SÄHKÖINEN OSTOLASKU

Kunnanhallitus päätti alkuvuodesta 2011, että kunta siirtyy kokonaisuudessaan sähköisiin ostolaskuihin viimeistään 1.1.2012 alusta lukien. Päätös perustuu Kuntaliiton asiasta kaikille kunnille antamaan suositukseen.

Kunnanhallituksen päätös on sillä tavalla ehdoton, että ilman poikkeuslupaa ostoreskontran hoitaja ei voi ottaa vastaan vuodenvaihteen jälkeen paperilla tulevaa laskua, mikä saattaa aiheuttaa toimittajan vaihtamisen sellaiseen, joka pystyy laskuttamaan sähköisesti.

VERKKOLASKU LÄHETETÄÄN OSOITTEESEEN 003701322394

Operaattorina kunnalla on BasWare. Kunnan y-tunnus on 0132239-4

Lisätietoja antaa laskentasihteeri Tiia Suominen, puh. 044 422 4067 

 

Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot, joilla tuotetaan kuntalalaisille peruspalvelut, mm. perusturvapalvelut ja opetustoimen palvelut.

Hallintokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa. Kunnanhallitus käsittelee talousarvion marraskuussa ja valtuusto vahvistaa sen vuosittain marras-joulukuussa.

                                

Talousarvio 2017  

   valtuuston päätös 12.12.2016 § 106
 

Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Kunnan tilinpäätös muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden liitetiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta, toimintakertomuksesta ja konsernitaseesta.

                                                         Tilinpäätös 2016 (n. 2 Mt)  
   

 

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

Euran kuntakonsernin talouden seurannassa siirrytään kvartaaleihin, mikä tarkoittaa, että joka 3. kuukausi tarkastellaan talouden ja toiminnan toteumia tarkemmalla tasolla.Vuoden 2017 ensimmäinen katsaus tehtiin 31.3. tilanteeseen, jossa käydään läpi palvelualueittain talouden toteuma.

Osavuosikatsauksessa on mukana vain ulkoiset menot ja tulot. Sisäiset erät huomioidaan puolivuosiraportissa.

                                          Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 
   
 
 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

Suomi 100 vuotta

Juhlavuoden tapahtumat

 

Asumaan Euraan

 

Satasote rakentuu

satasote.fi

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–15.30

kesä-elokuu ma-pe klo 8.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901