Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistetaan hallintokunnille määrärahat ja tuloarviot, joilla tuotetaan kuntalalaisille peruspalvelut, mm. perusturvapalvelut ja opetustoimen palvelut.

Hallintokunnat antavat omat ehdotuksensa talousarvioksi syyskuussa. Kunnanhallitus käsittelee talousarvion marraskuussa ja valtuusto vahvistaa sen vuosittain marras-joulukuussa.

                                

Talousarvio 2017  

   valtuuston päätös 12.12.2016 § 106
*****************
Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Kunnan tilinpäätös muodostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja niiden liitetiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta, toimintakertomuksesta ja konsernitaseesta.

                                                                Tilinpäätös 2015 (n. 1 MB)  
   

*******************

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

Valtuuston käsiteltäväksi toimitettavat osavuosikatsaukset raportoidaan 31.5. Osavuosikatsaukseen kuuluu yleisen osan lisäksi talouskatsaus, hallintokuntien toimialaraportit ja muuta ajankohtaista.

                                                Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016 (noin 11 MB)
   
*******************
Sähköinen ostolasku

Kunnanhallitus päätti alkuvuodesta 2011, että kunta siirtyy kokonaisuudessaan sähköisiin ostolaskuihin viimeistään 1.1.2012 alusta lukien. Päätös perustuu Kuntaliiton asiasta kaikille kunnille antamaan suositukseen.

Kunnanhallituksen päätös on sillä tavalla ehdoton, että ilman poikkeuslupaa ostoreskontran hoitaja ei voi ottaa vastaan vuodenvaihteen jälkeen paperilla tulevaa laskua, mikä saattaa aiheuttaa toimittajan vaihtamisen sellaiseen, joka pystyy laskuttamaan sähköisesti.

VERKKOLASKU LÄHETETÄÄN OSOITTEESEEN 003701322394

Operaattorina kunnalla on BasWare. Kunnan y-tunnus on 0132239-4

Lisätietoja antaa laskentasihteeri Kaarina Mäkitalo, puh. 044 422 4067 

********************

 

« Takaisin      Takaisin ylös ↑ Päivitetty: 20.12.2016 12:47