Euran kuntastrategia 2020

Kuntalain 37 §:ssä säädetään, että kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Euran valtuusto on hyväksynyt 20.6.2016 § 58 Euran kuntastragian 2020 ja strategian voimaantuloajankohdaksi 1.9.2016.

Euran kuntastrategia 2020

 

« Takaisin      Takaisin ylös ↑ Päivitetty: 19.10.2016 15:45