Ilmoitukset ja kuulutukset

Euran kunnan ilmoitusvälineet ovat:

* Alasatakunta-lehti
* kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulu kunnanviraston pääsisäänkäynnin vieressä,
osoitteessa Sorkkistentie 10

Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan täydellisinä virallisella ilmoitustaululla. Euran kunnan kotisivuilla ei ole kaikkia virallisella ilmoitustaululla nähtävänä olevia asioita.
Määräaikojen laskennan ja oikeustoimien perustana ovat virallisella ilmoitustaululla olevat tiedot.

 

 KUULUTUKSET

Yleistiedoksianto 

Kuulutus - "Munakori" -yhteiskanalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kuulutuaineisto - " Munakori" -yhteiskanalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kuulutus vesiliikennelain mukaisesta hakemuksesta

Hinnerjoen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi suunnitelma nähtävillä

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos, Katana II

Sorkkisten asemakaavan muutos, ehdotus nähtävillä

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos, kortteli 2

Kutsuntakuulutus ja ohjeita kutsuntoihin

Ympäristöluvan uusiminen 28.5.2019

Sorkkisten asemakaavan muutos vireille 24.5.2019

Kauttuanmetsän 1-vaiheen asemakaavaehdotus nähtäville 24.5.2019

Ympäristösuojelulain mukainen päätös 23.5.2019

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 22.5.2019

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Rekikoski Oy

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy 15.5.2019

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Jaakkola 15.5.2019

Esitys Hinnerjoen turvetuotantoalueiden kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi

Kuulutus maisematyölupahakemuksesta 6.5.2019

Turun hallinto-oikeus,valitus kunnallisasiassa

Pyhäjärven kalastusalueen vuosikokous

Forssan jätelautakunnan biojätteen maksuunpanoluettelo

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos, kortteli 2

Kiiskinmäen asemakaavan laajennus

Kaavoituskatsaus 2019

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnan kuulutus

 

LUPA-ASIAT

Rakennustarkastajan ilmoitukset 2.7.2019

Ympäristölautakunnan poikkeamispäätös 2.7.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 25.6.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 18.6.2019

Lupa lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla

Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa 

 

MUUT ASIAT 

Kunnanviraston kesäsulku 2019

Uimarantaluettelo 2019

Verkkokalastuskielto, Säkylän Pyhäjärvi

ELY, Tiedonanto kalatalousmaksusuunnitelmien päätöksistä

Kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito kevätkaudella 2019

Euran kunnan aukiolot, ja eräät palvelut 2019

Jätehuoltomääräykset 2018

Satakunnan sairaanhoitopiirin pöytäkirjojen nähtävilläpito 2018-2019

Toimintaohje säteilyvaaran varalle

Instruction in case of a radiation hazard

Instruktion i händelse av strålrisk

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Pyhäjärviseudn ympäristötoimisto, pöytäkirjojen nähtävänäpito

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

SOTE-keskus

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–pe klo 9.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901 

klo 8.00 -15.00