Ilmoitukset ja kuulutukset

Euran kunnan ilmoitusvälineet ovat:

* Alasatakunta-lehti
* kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulu kunnanviraston pääsisäänkäynnin vieressä,
osoitteessa Sorkkistentie 10

Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan täydellisinä virallisella ilmoitustaululla. Euran kunnan kotisivuilla ei ole kaikkia virallisella ilmoitustaululla nähtävänä olevia asioita.
Määräaikojen laskennan ja oikeustoimien perustana ovat virallisella ilmoitustaululla olevat tiedot.

Julkipanoilmoitus / Maisematyölupa harvennus ja avohakkuisiin

Kuulutus / Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Korjattu päätös kalatarkkailuohjelman hyväksymisestä2 

Julkipanoilmoitus ympäristölupapäätöksistä

Kuulutus maisematyölupahakemuksesta / Mestilän yhteismetsä

Eurakosken asemakaavan muutos / kortteli 112 - lainvoimaisuus

Meluilmoitus, Summer Sky Oy Public House

Jätehuoltomääräykset 2018

Kreulanrannan asemakaavan lainvoimaisuus

Aluehallintoviraston päätös / Satamuna Oy

Aluehallintoviraston päätös / Muuvila

ELY päätös Kauttuan voimalaitoksen jäähdytysvesien kalataloudellinen tarkkailuohjelma 2018-2020

Valtuuston kokous 25.6.2018

Panelian asemakaavamuutos hyväksytty

Kuulutus ajoneuvon siirtopäätöksestä

Kuulutus ajoneuvon siirtopäätöksestä

Meluilmoitus / Hinnerjoen nuorisoseura ry

Kuulutus asemakaavamuutoksista

Kutsuntakuulutus, Puolustusvoimat

Kaavoituskatsaus 2018

Valitukset vesilain mukaisesta päätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta

Ympäristösuojelulain mukainen päätös / Jujo Thermal Oy

Kuulutus biojätteen maksuunpanoluettelon nähtävänäolosta 23.4. - 7.5.2018

Euran kunnan vuoden 2018 biojätemaksujen maksuunpanoluettelo

Loimi-Hämeen Jätehuolto / Biojätemaksu / Tapahtumaluettelo

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy

Ympäristölupahakemus Satamuna Oy

Ympäristökatselmus Euran ja Säkylän kunnissa

Pyhäjärven Kalastusalueen kokouspöytäkirja nähtävillä

ELY, ehdotus tulvariskialueiksi

Ely-keskus, meluilmoitus

Kuulutus, ranta-asemakaava muutokset

Avustukset yhdistyksille, yhteisöille ja yksittäisille taiteenharjoittajille

Kuulutus, Satakunnankadun asemakaavan muutosehdotus

Satakunnan sairaanhoitopiirin pöytäkirjojen nähtävilläpito 2018-2019

Vesilain mukainen päätös, Euran kunta

Toimintaohje säteilyvaaran varalle

Instruction in case of a radiation hazard

Instruktion i händelse av strålrisk

Ympäristösuojelulain mukainen päätös, JVP-Eura Oy

Kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito kevätkaudella 2018

Euran kunnan aukioloajat ja eräät palvelut vuonna 2018

Merenhoidon kuuleminen

Vesienhoidon kuuleminen

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnan kuulutus

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Jätetaksa 2018

Ympäristösuojelulain mukainen päätös, JVP-Eura Oy

Pyhäjärviseudn ympäristötoimisto, pöytäkirjojen nähtävänäpito

Päätös Eurajoen Kauttuankosken koski- ja virta-alueista (kalastus),  ELY

Ratasuunnitelma, Kiukainen-Kauttua-Säkylä rataosan lakkauttaminen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Satasote rakentuu

satasote.fi

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–15.30

kesä-elokuu ma-pe klo 8.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901 

klo 8.00 -15.00