Ilmoitukset ja kuulutukset

Euran kunnan ilmoitusvälineet ovat:

* Alasatakunta-lehti
* kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulu kunnanviraston pääsisäänkäynnin vieressä,
osoitteessa Sorkkistentie 10

Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan täydellisinä virallisella ilmoitustaululla. Euran kunnan kotisivuilla ei ole kaikkia virallisella ilmoitustaululla nähtävänä olevia asioita.
Määräaikojen laskennan ja oikeustoimien perustana ovat virallisella ilmoitustaululla olevat tiedot.

 

Kuulutus, Kiperin Avalan ranta-asemakaavan hyväksyminen

Rakennustarkastajan ilmoitukset 12.12.2017 

Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston julkipanoilmoitus 5.12.2017

Turajärven kalastuskunta, vuosikokouspöytäkirja nähtävänä

Eurajoen-Lapijoen kalastusalue, pöytäkirjajäljennös nähtävänä

Rakennustarkastajan ilmoitukset 28.11.2017

Ympäristölautakunnan ilmoitus 14.11.2017

Julkipanoilmoitus, maisematyölupa 14.11.2017

Julkipanoilmoitus, ympäristölupa 14.11.2017

Valtuuston kokous 13.11.2017

Jätetaksa 2018

Kuulutus, Kiperin Avalan ranta-asemakaava 

Rakennustarkastajan ilmoitukset 7.11.2017

Euralaisten liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 2017

Rakennustarkastajan ilmoitukset 31.10.2107

Rakennustarkastajan ilmoitukset 24.10.2017

lmoitus THO:n päätöksestä / kunnallisvalitus Euran teknisen lautakunnan päätöksestä 23.8.2017

Rakennustarkastajan ilmoitukset 17.10.2017

ELY, päätös Anttilansuon turvetuotontoalueesta

Maisematyölupaa koskevan päätöksen antaminen

Rakennustarkastajan ilmoitukset 10.10.2017

Kuulutus ajoneuvon siirtopäätöksestä

Rakennustarkastajan ilmoitukset 3.10.2017

Rakennustarkastajan ilmoitukset 26.9.2017

Kuulutus, asemakaavamuutoksia nähtävillä

Nähtävänäolokuulutus, jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo 

Rakennustarkastajan ilmoitukset 19.9.2017

Kuulutus, valitus vesitalousasiassa, Asunto Oy Kauttuan Puisto

Ympäristösuojelulain mukainen päätös, JVP-Eura Oy

Rakennustarkastajan ilmoitukset 12.9.2017

Kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito syyskaudella 2017

Kuulutus, ympäristölupahakemus Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Valtuuston kokous 11.9.2017

Pyhäjärviseudn ympäristötoimisto, pöytäkirjojen nähtävänäpito

Kuulutus maisematyölupahakemuksesta

Ilmoitus VTT Oy:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistosta

Päätös Eurajoen Kauttuankosken koski- ja virta-alueista (kalastus),  ELY

Meluilmoitus, Oy Fincirk Ab, Sirkus Finlandia

Ilmoitus ilotulittamisesta ns. venetsijalaisten aikana

 Ympäristölupa, broileremonuorikoiden kasvattamo

- Kuulutus, suunnitelmaehdotus, tyyppipoikkileikkaus

Meluilmoitus, Summer Sky Oy/ Public House 

Kuulutus, Yhdystien teollisuusalueen asemakaavan lainvoimaisuus

Ympäristötoimistön lupahakemusten päätöksiä 6.6.2017

Kutsunnat 2017

ELY, kuulutus yleisötilaisuudesta 7.6.2017

Vesilain mukainen päätös, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Asemakaavamuutoksia vireille ja nähtäville

Asemakaavan muutos, Neitsytmäki kortteli 658, lainvoimaisuus

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Vainio

Toimintaohje säteilyvaaran varalle

Ympäristölautakunnan ilmoitukset 18.4.2017

Kuulutus, biojätemaksujen maksuunpanoluettelo

Nähtävilläpitokuulutus, Pyhäjärven Kalastusalue

Kuulutus ELY, vedenottamoiden tarkkailusuunnitelman päivittäminen

Kutsuntakuulutus

Kaavoituskatsaus 2017

Ympäristötoimiston ilmoitus 3.4.2017 

Asemakaavan muutos, Kauttua, kortteli 635

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, RS-Ympäristöhuolto Oy

Vaasan hallinto-oikeuden päätös, valitus ympäristölupa-asiassa, Adven Oy

Jätehuoltomääräykset 2017

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Asemakaavan muutos, Neitsytmäki

Ympäristösuojelulain mukainen päätös, A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Ympäristölautakunnan päätös 7.3.2017

Euran kunnan aukioloajat ja eräät palvelut vuonna 2017

Kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito kevätkaudella 2017

Avustukset seuroille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteenharjoittajille v. 2017

Ratasuunnitelma, Kiukainen-Kauttua-Säkylä rataosan lakkauttaminen.

TVO OL1 ja 2 KL ilmoitus

Vaasan hallinto-oikeus, Liesrahkan turvetuotanto

Satakunnan sairaanhoitopiiri: Yhtymähallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävillä pito vuosina 2016 ja 2017

Kauttuan asemakaavan muutos K635 lainvoimaisuus

Yhdystien teollisuusalueen asemakaavan muutos

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

Suomi 100 vuotta

Juhlavuoden tapahtumat

 

Asumaan Euraan

 

Satasote rakentuu

satasote.fi

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–15.30

kesä-elokuu ma-pe klo 8.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901