Ilmoitukset ja kuulutukset

Euran kunnan ilmoitusvälineet ovat:

* Alasatakunta-lehti
* kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulu kunnanviraston pääsisäänkäynnin vieressä,
osoitteessa Sorkkistentie 10

Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan täydellisinä virallisella ilmoitustaululla. Euran kunnan kotisivuilla ei ole kaikkia virallisella ilmoitustaululla nähtävänä olevia asioita.
Määräaikojen laskennan ja oikeustoimien perustana ovat virallisella ilmoitustaululla olevat tiedot.

 KUULUTUKSET

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 22.5.2019

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Rekikoski Oy

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy 15.5.2019

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta / Jaakkola 15.5.2019

Esitys Hinnerjoen turvetuotantoalueiden kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi

Kuulutus maisematyölupahakemuksesta 6.5.2019

EU-vaalit 2019

Turun hallinto-oikeus,valitus kunnallisasiassa

Pyhäjärven kalastusalueen vuosikokous

Forssan jätelautakunnan biojätteen maksuunpanoluettelo

Pyhäjärven länsirannan ranta-asemakaavan muutos, kortteli 2

Kiiskinmäen asemakaavan laajennus

Kaavoituskatsaus 2019

Kiiskimäen asemakaavan muutos ja laajennus, lainvoimaisuus

Ympäristösuojelulain mukainen päätös 4.4.2019

Ympäristövaikutusten arviointimenettely / Kieku Oy

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 11.2.2019

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 8.2.2019

Kiukainen-Kauttua-Säkylä rataosan lakkauttaminen

Kuulutus ehdotuksena nähtäville, kortteli 2

Kuulutus ehdotuksena nähtäville, Kiiskinmäki laajennus

Kuulutus ehdotuksena nähtäville, katana II

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Kaivuu ja Kuljetus Nurmi Oy

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Neste Markkinointi Oy, Eura Kauttua Kehälä RN.o 50-460-2-684

Kuulutus, Valtatie 12 parantaminen, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ilmoitus, Vaasan hallinto-oikeus, valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa / Adven Oy
Ympäristölupahakemus Apetit Suomi Oy, ympäristöluvassa määrätty selvitys purkupaikkavaihtoehdoista

Ympäristölupahakemus Säkylän kunta, Köörnummen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa määrätty selvitys purkupaikkavaihtoehdoista

Ympäristölupahakemus JVP-Eura Oy, Ympäristöluvan lupamääräyksen 28 mukainen selvitys laitoksen toiminnasta aiheutuneiden ja aiheutuvien haittojen korvaamisesta

Ympäristölupahakemus JVP-Eura Oy, Jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskeva selvitys ja luvan muuttaminen

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2, kutsu yleisötilaisuuksiin

Kuulutus Valtatie 12 parantaminen välillä Eura-Raijala 3.10.2018

Kutsuntakuulutus, Puolustusvoimat

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnan kuulutus

 

LUPA-ASIAT

Rakennustarkastajan ilmoitukset 21.5.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 14.5.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 7.5.2019

Lupa lintujen rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla

Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa 

Rakennustarkastajan ilmoitukset 30.4.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 16.4.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 9.4.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 2.4.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 26.3.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 20.3.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 20.3.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 12.3.2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 5.3.2019

 

MUUT ASIAT

 

Kunnanviraston kesäsulku 2019

Uimarantaluettelo 2019

Kesätyöpaikkatuki 2019

Avustukset yhdistyksille, yhteisöille ja yksittäisille taiteenharjoittajille

Eurajoen-Lapijoen kalastusalue

Turajärven kalastuskunta

Verkkokalastuskielto, Säkylän Pyhäjärvi

ELY, Tiedonanto kalatalousmaksusuunnitelmien päätöksistä

Kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito kevätkaudella 2019

Euran kunnan aukiolot, ja eräät palvelut 2019

Jätehuoltomääräykset 2018

Satakunnan sairaanhoitopiirin pöytäkirjojen nähtävilläpito 2018-2019

Toimintaohje säteilyvaaran varalle

Instruction in case of a radiation hazard

Instruktion i händelse av strålrisk

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Pyhäjärviseudn ympäristötoimisto, pöytäkirjojen nähtävänäpito

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

SOTE-keskus

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–pe klo 9.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901 

klo 8.00 -15.00