Ilmoitukset ja kuulutukset

Euran kunnan ilmoitusvälineet ovat:

* Alasatakunta-lehti
* kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulu kunnanviraston pääsisäänkäynnin vieressä,
osoitteessa Sorkkistentie 10

Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan täydellisinä virallisella ilmoitustaululla. Euran kunnan kotisivuilla ei ole kaikkia virallisella ilmoitustaululla nähtävänä olevia asioita.
Määräaikojen laskennan ja oikeustoimien perustana ovat virallisella ilmoitustaululla olevat tiedot.

 

Ympäristölautakunnan ilmoitukset 22.5.2018

Rakennustarkastajan ilmoitukset 22.5.2018

Kuulutus asemakaavamuutoksista

Kutsuntakuulutus, Puolustusvoimat

Rakennustarkastajan ilmoitukset 15.5.2018

Keulanrannan asemakaava hyväksytty

Kaavoituskatsaus 2018

Rakennustarkastajan ilmoitukset 8.5.2018

Valitukset vesilain mukaisesta päätöksestä ja kuuleminen valituksen johdosta

Ilmoitus jätehuoltomääräyksistä 2018

Jätehuoltomääräykset

Ympäristösuojelulain mukainen päätös / Jujo Thermal Oy

Rakennustarkastajan ilmoitukset 24.4.2018

Kuulutus biojätteen maksuunpanoluettelon nähtävänäolosta 23.4. - 7.5.2018

Euran kunnan vuoden 2018 biojätemaksujen maksuunpanoluettelo

Loimi-Hämeen Jätehuolto / Biojätemaksu / Tapahtumaluettelo

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Pyhäjärviseudun Ympäristöhuolto Oy

Ympäristölupahakemus Satamuna Oy

Valtuuston kokous 23.4.2018

Ympäristökatselmus Euran ja Säkylän kunnissa

Ympäristölautakunnan ilmoitukset 17.4.2018

Rakennustarkastajan ilmoitukset 17.4.2018

Pyhäjärven Kalastusalueen kokouspöytäkirja nähtävillä

Rakennustarkastajan ilmoitukset 10.4.2018

ELY, ehdotus tulvariskialueiksi

Kohdeavustukset ympäristötalkoisiin
-
lataa tästä hakulomake / kohdeavustus

Rakennustarkastajan ilmoitukset 3.4.2018

Kotkaniemen rantasaunan hoitaja kesäkaudelle 2018

Rakennustarkastajan ilmoitukset 27.3.2018

Asemakaavamuutoksia nähtäville

Ely-keskus, meluilmoitus

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset haettavana

Rakennustarkastajan ilmoitukset 20.3.2018

Kuulutus vesiliikennelain mukaisesta hakemuksesta

Maisematyölupaa koskeva päätös

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Kuulutus, ranta-asemakaava muutokset

Rakennustarkastajan ilmoitukset 13.3.2018

Rakennustarkastajan ilmoitukset 6.3.2018

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta Kovaan Kala Oy

Avustukset yhdistyksille, yhteisöille ja yksittäisille taiteenharjoittajille

Rakennustarkastajan ilmoitukset 27.2.2018

Rakennustarkastajan ilmoitukset 20.2.2018

Kuulutus, Satakunnankadun asemakaavan muutosehdotus

Kuulutus, ranta-asemakaavamuutokset hyväksytty

Satakunnan sairaanhoitopiirin pöytäkirjojen nähtävilläpito 2018-2019

Rakennustarkastajan ilmoitukset 6.2.2018

Kuulutus maisematyölupahakemuksesta

Euran keskustan osayleiskaava, voimaantulo

Ympäristölautakunnan ilmoitukset 30.1.2018

Rakennustarkastajan ilmoitukset 30.1.2018

Rakennustarkastajan ilmoitukset 23.1.2018

Vesilain mukainen päätös, Euran kunta

Toimintaohje säteilyvaaran varalle

Instruction in case of a radiation hazard

Instruktion i händelse av strålrisk

Ympäristösuojelulain mukainen päätös, JVP-Eura Oy

Kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito kevätkaudella 2018

Euran kunnan aukioloajat ja eräät palvelut vuonna 2018

Merenhoidon kuuleminen

Vesienhoidon kuuleminen

Kuulutus,  Vt 12 tiesuunnitelma nähtävänä

Kuulutus ajoneuvojen siirtopäätöksistä

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnan kuulutus

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Ympäristölupa, Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky

Ympäristölautakunnan ilmoitus 19.12.2107

Tasavallan presidentinvaali 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali 11.2.2018, äänestyspaikat

Kuulutus, Kiperin Avalan ranta-asemakaavan hyväksyminen

Pyhäjärviseudun ympäristötoimiston julkipanoilmoitus 5.12.2017

Turajärven kalastuskunta, vuosikokouspöytäkirja nähtävänä

Eurajoen-Lapijoen kalastusalue, pöytäkirjajäljennös nähtävänä

Ympäristölautakunnan ilmoitus 14.11.2017

Julkipanoilmoitus, maisematyölupa 14.11.2017

Julkipanoilmoitus, ympäristölupa 14.11.2017

Valtuuston kokous 13.11.2017

Jätetaksa 2018

Kuulutus, Kiperin Avalan ranta-asemakaava 

Euralaisten liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 2017

lmoitus THO:n päätöksestä / kunnallisvalitus Euran teknisen lautakunnan päätöksestä 23.8.2017

ELY, päätös Anttilansuon turvetuotontoalueesta

Maisematyölupaa koskevan päätöksen antaminen

Kuulutus ajoneuvon siirtopäätöksestä

Kuulutus, asemakaavamuutoksia nähtävillä

Nähtävänäolokuulutus, jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo 

Kuulutus, valitus vesitalousasiassa, Asunto Oy Kauttuan Puisto

Ympäristösuojelulain mukainen päätös, JVP-Eura Oy

Kuulutus, ympäristölupahakemus Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Valtuuston kokous 11.9.2017

Pyhäjärviseudn ympäristötoimisto, pöytäkirjojen nähtävänäpito

Kuulutus maisematyölupahakemuksesta

Ilmoitus VTT Oy:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistosta

Päätös Eurajoen Kauttuankosken koski- ja virta-alueista (kalastus),  ELY

Meluilmoitus, Oy Fincirk Ab, Sirkus Finlandia

Ilmoitus ilotulittamisesta ns. venetsijalaisten aikana

 Ympäristölupa, broileremonuorikoiden kasvattamo

- Kuulutus, suunnitelmaehdotus, tyyppipoikkileikkaus

Meluilmoitus, Summer Sky Oy/ Public House 

Kuulutus, Yhdystien teollisuusalueen asemakaavan lainvoimaisuus

Ympäristötoimistön lupahakemusten päätöksiä 6.6.2017

Kutsunnat 2017

ELY, kuulutus yleisötilaisuudesta 7.6.2017

Vesilain mukainen päätös, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Asemakaavamuutoksia vireille ja nähtäville

Asemakaavan muutos, Neitsytmäki kortteli 658, lainvoimaisuus

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Vainio

Toimintaohje säteilyvaaran varalle

Ympäristölautakunnan ilmoitukset 18.4.2017

Kuulutus, biojätemaksujen maksuunpanoluettelo

Nähtävilläpitokuulutus, Pyhäjärven Kalastusalue

Kuulutus ELY, vedenottamoiden tarkkailusuunnitelman päivittäminen

Kutsuntakuulutus

Kaavoituskatsaus 2017

Ympäristötoimiston ilmoitus 3.4.2017 

Asemakaavan muutos, Kauttua, kortteli 635

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, RS-Ympäristöhuolto Oy

Vaasan hallinto-oikeuden päätös, valitus ympäristölupa-asiassa, Adven Oy

Jätehuoltomääräykset 2017

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Asemakaavan muutos, Neitsytmäki

Ympäristösuojelulain mukainen päätös, A. Ahlström Kiinteistöt Oy

Ympäristölautakunnan päätös 7.3.2017

Avustukset seuroille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteenharjoittajille v. 2017

Ratasuunnitelma, Kiukainen-Kauttua-Säkylä rataosan lakkauttaminen.

TVO OL1 ja 2 KL ilmoitus

Vaasan hallinto-oikeus, Liesrahkan turvetuotanto

Satakunnan sairaanhoitopiiri: Yhtymähallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävillä pito vuosina 2016 ja 2017

Kauttuan asemakaavan muutos K635 lainvoimaisuus

Yhdystien teollisuusalueen asemakaavan muutos

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Satasote rakentuu

satasote.fi

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–15.30

kesä-elokuu ma-pe klo 8.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901 

klo 8.00 -15.00