Ilmoitukset ja kuulutukset

Euran kunnan ilmoitusvälineet ovat:

* Alasatakunta-lehti
* kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulu kunnanviraston pääsisäänkäynnin vieressä,
osoitteessa Sorkkistentie 10

Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan täydellisinä virallisella ilmoitustaululla. Euran kunnan kotisivuilla ei ole kaikkia virallisella ilmoitustaululla nähtävänä olevia asioita.
Määräaikojen laskennan ja oikeustoimien perustana ovat virallisella ilmoitustaululla olevat tiedot.

 

KUULUTUKSET

Kuulutus maisematyölupahakemuksesta 17.9.2018

Kuulutus Kauttuan asemakaavan laajennus hyväksytty 5.9.2018

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta 29.8.2018

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukainen päätös 23.8.2018

Kuulutus ranta-asemakaavamuutos vireille ja nähtäville 23.8.2018

Kuulutus maisematyölupahakemuksesta UPM

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukainen päätös 23.8.2018

Kuulutukset kaavojen lainvoimaisuudesta: Käräjämäen asemakaavan muutos/kortteli 539,
Panelian asemakaavan muutos/korttelit 86 ja 87, Satakunnakadun asemakaavan muutos/korttelit 553-563

Kutsuntakuulutus, Puolustusvoimat

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnan kuulutus

Kaavoituskatsaus 2018

 

LUPA-ASIAT

Rakennustarkastajan ilmoitukset 11.9.2018

Maisematyölupa UPM-Kymmene Oyj 11.9.2018

Rakennustarkastajan ilmoitukset 28.8.2018

Rakennustarkastajan ilmoitukset 21.8.2018

Rakennustarkastajan ilmoitukset 4.9.2018

Ympäristöluvan voimassaolon päättäminen 4.9.2018

 

MUUT ASIAT

Kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito syyskaudella 2018

Euran kunnan aukiolot, ja eräät palvelut 2018

Jätehuoltomääräykset 2018

Satakunnan sairaanhoitopiirin pöytäkirjojen nähtävilläpito 2018-2019

Toimintaohje säteilyvaaran varalle

Instruction in case of a radiation hazard

Instruktion i händelse av strålrisk

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätetaksa

Pyhäjärviseudn ympäristötoimisto, pöytäkirjojen nähtävänäpito

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Satasote rakentuu

satasote.fi

SOTE-keskus

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–pe klo 9.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901 

klo 8.00 -15.00