ILMOITUKSET JA KUULUTUKSET

Euran kunnan ilmoitusvälineet ovat:
* Alasatakunta-lehti
* kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulu kunnanviraston pääsisäänkäynnin vieressä,
   osoitteessa Sorkkistentie 10

Ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan täydellisinä virallisella ilmoitustaululla. Euran kunnan kotisivuilla ei ole kaikkia virallisella ilmoitustaululla nähtävänä olevia asioita.
Määräaikojen laskenna ja oikeustoimien perustana ovat virallisella ilmoitustaululla olevat tiedot.

 

 Kuntavaalit 2017

Kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito kevätkaudella 2017

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupa-asiassa, Liesrahkan turvetuotanto

Kuulutus, Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rakennustarkastajan päätökset 7.2.2017

Vesilain mukainen päätös, Paneliankosken Voima Oy

Vaasan hallinto-oikeuden päätös, valitus vesitalousasiassa

Olkiluoto 1 ja 2 voimalaitosyksiköiden käyttöä koskevan lupahakemuksen vireilläolo

Ympäristölupahakemus, RS-Ympäristöhuolto Oy

Evira, päätös rajoitusvyöhykkeen lakkauttamisesta - lintuinfluenssa

Rakennustarkastajan päätökset 31.1.2017

Ilmoitus rakennuksen polttamisesta

Liikennevirasto, ilmoitus suunnittelun aloittamisesta

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä

Vesilain mukainen lupahakemus, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Evira, päätös rajoitusvyöhykkeen muuttamisesta - lintuinfluenssa

Valtuuston kokous 23.1.2017

Euran uuden liikealueen (Soupas) kehittäminen

Päätös rajoitusvyöhykkeestä - lintuinfluenssa

Kuulutus, Euran keskustan osayleiskaava, osittainen voimaantulo

Jätehuoltomääräykset

Ympäristölautakunta, poikkeamispäätös Osuuskauppa Keula 20.12.2016

Ympäristöluvan muutos Satakunnan Lajitteluasema Oy

Ympäristölupa Mäkitalon Farmi Oy

Vesilain mukainen lupahakemus, Paneliankosken Voima Oy

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja nähtävänä

Eurajoen-Lapijoen kalastusalueen kokouspöytäkirja

Vaasan hallinto-oikeuden päätös, ympäristölupa-asia/Boliden Harjavalta Oy

Vaasan hallinto-oikeuden päätös, ympäristölupapäätös/Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Asemakaavoja vireille ja nähtäville 9.12.2016

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Tammiston Puu Oy

Kuulutus, Kiiskinmäen asemakaavan muutos ja laajennus

Euralaisten liikunta- ja nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 2016

Kuulutus, Forssan kaupungin jätelautakunta

Valtuuston kokous 14.11.2016

Kuulutus lainvoimaisuudesta, asemakaavan muutokset

Kuulutus ELY, Valtatie 12 parantaminen

Asemakaavamuutoksia vireille ja ehdotuksena nähtäville

Kuulutus ympäristölupahakemuksesta, Mäkitalon Farmi Oy

Kuulutus asemakaavamuutokset

Jätetaksa 2016

Pyhäjärven kalastusalueen tiedote  6.10.-16.11.2016 

Jätteenkuljetuksen järjestäminen, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

Työ-ja elinkeinoministeriön kuulutus, Fennovoima Oy

Kuulutus asemakaavan muutoksista, Käräjämäki ja Eurakoski

Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä, Eurakoski

Kaavoituskatsaus 2016

Ilmoitus Olkiluoto3 ydinvoimalaitosyksikön käyttöä koskevan lupahakemuksen vireilläolosta

Euran kunnan aukioloajat, eräät palvelut vuonna 2016

Jätetaksa ja jätteenkuljetus 2016

Satakunnan sairaanhoitopiiri: Yhtymähallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävillä pito vuosina 2016 ja 2017

 

 

 

 

 

 

 

« Takaisin      Takaisin ylös ↑ Päivitetty: 17.2.2017 8:23