Luistarin kotisivuprojektista

3.6.2019

Luistarin kotisivuprojektista

Luistarissa on Suomen suurin tutkittu rautakautinen kalmisto, pronssikautinen asuinpaikka ja varhaiseen rautakauteen ajoittuvia polttohautauksia. Paikkaan liittyy paljon tutkimustietoa, josta merkittävä osa on julkaistu englanniksi ja muilla kansainvälisillä kielillä. Osa Luistaria koskevista julkaisuista on jo loppuunmyyty ja tieto on hajallaan eri lähteissä. Luistarin kotisivuprojektin päätavoitteena on koota tietoa menneistä ja ajankohtaisista tutkimuksista yhteen paikkaan ja lisätä tietoisuutta Luistarista ja rautakauden tutkimuksesta yleensä. Projekti on erittäin ajankohtainen nyt, sillä vaikka Luistarin löytymisestä on kulunut jo tasan 50 vuotta, paikan tutkimus on aktiivisempaa kuin koskaan aikaisemmin.

Luistarin kotisivut pyrkivät tavoittamaan erilaisia yleisöjä ja sen vuoksi sisältöä on elävöitetty kuvilla ja piirroksilla. Sivuilla esitetään katsaus Luistarin arkeologisiin tutkimuksiin ja Kauttuan historiaan. Kotisivuille on koottu Luistarin eri ajanjaksoja, löytöjä ja niiden pohjalta tehtyjä tulkintoja esitteleviä tekstejä ja koko ajan päivittyvä kirjallisuuslista.

Luistarin kotisivut on toteutettu tähän saakka kaksikielisinä. Arkeologit Heli Etu-Sihvola ja Ulla Moilanen ovat kirjoittaneet sivujen suomenkieliset tekstit ja historioitsija Eva Ahl-Waris kääntää sisältöä ruotsiksi. Kotisivut tullaan tulevaisuudessa kääntämään ainakin englanniksi.

Elävöityskuvat

Muinaisia luistarilaisia on elävöitetty sarjakuvantekijä Tuomas Myllylän toteuttamilla piirroksilla, joissa kuvataan erilaisia arkisia ja juhlaviakin tilanteita, huumoria unohtamatta. Sivujen kuvituksessa on käytetty runsaasti myös Ulla Moilasen ottamia valokuvia Eurassa eri vuodenaikoina järjestetyistä muinaisharrastajien valokuvauspäivistä, joiden tavoitteena on innostaa uusia ihmisiä mukaan esihistoriaharrastukseen. Muinaiskuvauksissa on kuvattu myös Luistarin ja muiden rautakautisten löytöjen pohjalta tehtyjä esineiden ja vaatteiden ennallistuksia.

Lempi-tietokanta ja löytöjen valokuvaus

Luistarin löytötietokannan kokoaminen on ollut merkittävä osa työtä. Ennen projektiamme Luistarin luettelotiedoista oli digitoitu enintään yksi prosentti. Tietokannan ensimmäinen suomenkielinen versio julkaistaan nyt sivujen ohella. Sofia Paasikivi on digitoinut tietoja kaivausraporteista sekä Luistari-kirjoista, jotta tutkijoiden ja kaikkien muiden arkeologiasta kiinnostuneiden olisi nykyistä helpompaa löytää etsimänsä yli 10 000 löytöä käsittävästä luettelosta. Osasta löydöistä (esimerkiksi luut, osa keramiikasta ja orgaanisista löydöistä) puuttuu vielä tarkempi kuvaus, mutta uskomme tietokannan olevan hyödyllinen jo nyt.

Luistarin löytöjä on valokuvattu systemaattisesti viimeksi ennen digiaikaa ja valtaosa näistä kuvista on mustavalkoisia. Uutta valokuvausprojektia aloitettiin myös tässä projektissa, päätavoitteenamme oli kuvata esimerkkejä erityyppisistä Luistarin esineistä kotisivuja varten ja näiden lisäksi tällä hetkellä tutkimuksen kohteena olevien hautojen esineistöä tulevien julkaisujen kuvitukseksi. Valokuvaamista on jatkettu keväällä 2019 Turun yliopiston Kipot ja kielet -hankkeessa. Tavoitteena on kuvata lopulta koko Luistarin löytöaineisto, ja tulevaisuudessa kuvat on myös mahdollista yhdistää löytöluettelotietoihin.

Hautakartta

Jussi Kinnunen on digitoinut Luistarin vuosina 1969-1992 kaivettujen ruumishautojen sijainnit sisältävän GIS-kartan. Luistarista on löydetty arkeologisissa kaivauksissa noin 1300 hautaa ja toivomme, että digitoitu kartta helpottaa tutkimustyötä ja johtaa uusiin oivalluksiin. Kartta on vapaasti ladattavissa ja siitä on sivuilla myös online-versio, jossa näkyvät eri-ikäiset haudat sekä nykyiset rakennukset ja tiet. Karttaa voi tutkia esimerkiksi muinaispuistossa vieraillessaan.

Tekijät

Luistarin kotisivuprojektin ovat toteuttaneet Heli Etu-Sihvola, Ulla Moilanen, Sofia Paasikivi, Jussi Kinnunen, Tuomas Myllylä ja Eva Ahl-Waris.

Rahoituksesta

Pääosa rahoituksesta on saatu Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahastolta vuosina 2017-18. Sivujen tekoa ja Luistarin tutkimuksiin liittyvän näkyvyyden lisäämistä ovat tukeneet myös Koneen Säätiö, Pohjoismainen ministerineuvosto, Svenska kulturfonden, Kulturfonden för Sverige och Finland sekä Suomen muinaistutkimuksen tuki ry.

Luistarin tutkimusportaali ja kotisivu: http://luistari.fi/

Tuomas Myllylä


« Takaisin

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

 

Sataopiston opinto-ohjelma 2019-2020

 

Töihin tänne!

 

EuraPlus

SOTE-keskus