Kaksi kunnan metsäalaa sai luomusertifikaatin

13.5.2019

Euran metsien luomusertifiointi tuo mahdollisuuksia luonnontuotealan kansainväliselle kasvulle

Euran kunnan kahdelle metsäalueelle on myönnetty luomusertifikaatti. Sertifioidut alat käsittävät kaksi eri metsäkiinteistöä Naarjoella ja Liessuolla. Luomusertifioidun metsän yhteispinta-ala on noin 250 ha. Euran metsäalueiden myötä Satakunnan luomusertifioitujen keruualueiden pinta-ala nousee noin tuhanteen hehtaariin. Valtakunnallisesti vertailtuna määrä on vielä pieni ja luomukeruualueille olisi Etelä-Suomessa tilausta enemmän. Suomen suurimmat luomukeruualueet sijaitsevat Lapissa, missä luomusertifioitua metsäalaa vuonna 2016 oli lähes miljoona hehtaaria. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna eniten luomusertifioitua keruualaa on Suomessa.

Luomusertifioinnin merkittävimmät hyödyt liittyvät ennen kaikkea elintarvikevientiin. Suomen luonnontuotemarkkinoilla kuluttajat tuntevat Suomen luonnon puhtauden hyvin, mutta ulkomailla suomalaisia olosuhteita ei tunneta välttämättä lainkaan. Luomu sen sijaan on laatujärjestelmänä elintarvikealan toimijoille ja kuluttajille usein tutumpi. Luomusertifikaatti on alalla selkeä kilpailukykytekijä.

Metsän luomusertifiointi mahdollistaa sieltä kerättävien luonnontuotteiden markkinoimisen ja myymisen luomulaatuisina. Sertifioinnin vaikutukset kohdistuvat nimenomaan keruuseen, eikä sertifiointi estä metsän tavanomaisia hyödyntämiskeinoja eikä metsänhoitotoimenpiteitä. Luomusertifioinnilla ei ole vaikutusta jokamiehenoikeuksiin; sertifioiduilla keruualueilla voi liikkua, marjastaa ja sienestää tavanomaiseen tapaan ja jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle jäävien kasvien ja niiden osien keruuseen pitää olla maanomistajan lupa.

Luomupoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota keruutuotteiden korkeaan laatuun ja puhtauteen. Lisäksi poiminnan ehdottomana perusperiaatteena on keruutoiminnan kestävyys; uhanalaisten kasvien poimiminen on kiellettyä eikä keruu saa vaarantaa kasvien säilymistä alueilla. Luomu on valvottu laatujärjestelmä ja luomulainsäädäntö edellyttää luomutuotteen koko tuotantoketjun olevan luomuvalvonnan piirissä. Poimija ei näin ollen voi myydä keräämiään tuotteita suoraan kuluttajalle, vaan ensimmäisen ostajan tulee aina kuulua luomuvalvontaan.

Sertifioimalla osan metsistään Euran kunta on halunnut tarjota etenkin paikallisille yrittäjille mahdollisuuden hyödyntää liiketoiminnassaan luomulaatuisia keruutuotteita.

Euran metsien luomusertifiointi on toteutettu yhteistyössä Euran kunnan, Metsänhoitoyhdistys Louna-Metsän ja Pyhäjärvi-instituutin kanssa.

Lisätietoja luomumetsistä kiinnostuneille yrittäjille ja metsänomistajille:

Johanna Pihala, Pyhäjärvi-instituutti, 0440 344 063


« Takaisin

Ajankohtaista

 

Visit Pyhäjärviseutu

Tutustu alueen palveluihin

 

 

Asumaan Euraan

 

Luistarin kotisivu

 

Vesihuoltolaitos - toimintavarmaa vesihuoltoa Tutustu esitteeseemme!

SOTE-keskus

Yhteystiedot

Euran kunta

Sorkkistentie 10
PL 22
27511 Eura
puh 02 839 901
fax 02 865 2059

Sähköposti

kirjaamo@eura.fi

Henkilökohtaiset osoitteet

etunimi.sukunimi@eura.fi

Kunnanvirasto

ma–pe klo 9.00 - 15.00

Neuvonta ja vaihde

puh 02 839 901 

klo 8.00 -15.00